Program Proměna

Cílem portálu „kniha-fiens.cz“ je zpřístupnit filosofická východiska programu WebDialog těm čtenářům, kteří nemají filosofické vzdělání. Nejedná se však o popularizaci a portál je určen pro čtenáře hledající, nikoli nezaujaté. V jednotlivých kapitolách portálu zaznívají témata – vnitřní život člověka, filosofie, umění a imaginace, a víra ve smyslu náboženském i nenáboženském.

Vstup na portál „kniha-fiens.cz“

Pro rodiče dětí všech věkových kategorií, kteří se zamýšlejí nad tím, v čem spočívá vzdělávání a výchova, může být přínosný program „Proměna“, jehož cílem je vytvořit dlouhodobý program pro podporu všeobecné vzdělanosti. Program začíná uvědoměním si kritické situace vzdělání v dnešním světě a zvážením důsledků, které má krize vzdělání mj. pro mezilidské a mezigenerační vztahy. Program je ve stádiu zrodu a bude určen především pro tři věkové skupiny dětí a mládeže (předškolní, 11-leté a 18-leté) a jejich rodiče.

Pro širší, ale intelektuálně smělou veřejnost je určen i „Bulletin čtyř portál“, který je také ve stádiu zrodu a jeho cílem bude přinášet informace o programu WebDialog ve formě krátkých textů a článků, což budou i anotace a rešerše textů na jednotlivých portálech. Pro účastníky společenství čtyř portálů již wholesale jerseys existuje tento bulletin v interní podobě.