Integrovaný rozvoj obce

Integrovaný rozvoj obce představuje celostní přístup ke skutečnosti, kdy na jedné straně obec usiluje o rozvojový program, který by zahrnoval všechny vnějšně stanovitelné problémy i vize pro celkový rozvoj, a na druhé straně zahrnuje také vytváření podmínek pro jeho kvalitní uskutečňování, které se týkají zejména mezilidských vztahů.

Vztahy, dialog a komunikace tak nejsou jen pouhým prostředkem při vytváření rozvojového programu obce (tedy prostředkem pro schválení programu), ale sám jejich rozvoj se stává relevantním cílem.

Neboť je třeba akcentovat východisko, že obec je především útvarem sociálním a od kvality vztahů mezi lidmi a jejich vztahu k tomu, co je jim společné a jak zodpovídají za to budoucí, se teprve odvíjí jejich úsilí o životní prostor, jeho uspořádání a estetiku, bezpečnost, infrastrukturu, ekonomiku apod.

Pokud lidé v obci žijí v opravdovém lidském společenství, mají respekt k vyšším hodnotám vzájemnosti a jsou otevřeni tomu, co je vnitřně spojuje, a zároveň hledají společnou vizi do budoucnosti a celostní přístup k rozvoji obce, pak tvoří komunitu. Komunita je dění, je to událost, ve které se neustále vyvažuje to, co je vnitřní a těžko uchopitelné, jako je zejména kvalita lidských vztahů a kulturní úroveň obce, a to, co je vnější, co lze plánovat a organizovat, zejména pak efektivita sociálního systému, infrastruktura a ekonomický rozvoj obce. Pokud obec tvoří komunitu, pak je schopna bránit se nepravostem, uskutečňovat integrovaný rozvoj a vytvářet spravedlivou a kultivovanou společnost a prostředí pro kvalitní udržitelný život.

Aktivity Programu Integrovaného rozvoje obce rozvíjíme od r. 2018. Spolupracujeme na nich s Institutem kritického myšlení, Univerzitou J. E. Purkyně a Odborem regionálního rozvoje Ústeckého kraje.

Poster: Integrovaný rozvoj obce

Odkaz na ikm-communitas.cz