Integrovaný rozvoj obce

Posláním portálu „ikm-communitas.cz“ je vytvářet diskusní platformu, která bude směřovat ke kritické reflexi naší společnosti a kde budou uskutečňovány v praxi myšlenky portálů „rozmluvy.cz“ a „kniha-fiens.cz“.

Hlavním cílem tohoto portálu je vytvoření vzdělávacího a výzkumného „Institutu kritického myšlení“ (dále jen IKM), což představuje institucionální spolupráci univerzit, vysokých škol, nadací a nadačních fondů, a nalezení akademiků z regionálních univerzit, kteří budou:

  • usilovat o vytvoření výzkumného a vzdělávacího centra IKM na místní regionální univerzitě ve spolupráci se stávající či vytvořenou místní komunitní nadací;
  • a podporovat vybrané venkovské obce, které by měly předpoklad, že zde vznikne společenství lidí, kteří by dokázali uskutečňovat „integrovaný rozvoj obce“.

K tomu připravujeme na FSE UJEP v Ústí n. L. vznik IKM, který zpracovává:

  • studii „Východiska a cíle integrovaného rozvoje obce“
  • metodiku k integrovanému rozvoji venkovské obce
  • modelový projekt „Integrovaný rozvoj obce Tisá“.

V rámci projektu „Integrovaný rozvoj obce Tisá“ napomáhá spolek Reditus vzniku dlouhodobého programu komunitní péče o zdraví a kulturu venkovské obce. Součástí programu je i „Projekt komunitní péče o sociálně a zdravotně znevýhodněné“, který spolek Reditus organizuje a v jehož rámci poskytuje i domácí zdravotní péči.