Spolek Reditus vznikl v roce 2004 a je jedním ze 4 hlavních partnerů v uskutečňování dlouhodobého projektu WebDialog, jenž inicioval a podporuje Nadační fond Martina Bubera.

Naším posláním je přenášet do života myšlenky portálu WebDialog.

Vytváříme vzdělávací program celostního vědění a realizujeme vzájemná setkání a rozhovory mladých lidí a dialog s osobnostmi z jednotlivých oborů – Kniha Reditus.

Budujeme místo pro setkávání – Vzdělávací centrum projektu WebDialog v Tisé v Českém Švýcarsku.

Rozvíjíme projekty, které navazují na výsledky práce Dialogického společenství a napomáhají k řešení aktuálních problémů naší společnosti – Veřejná prospěšnost a její evaluace a Komunita a péče o zdraví.

Organizujeme akce a happeningy na podporu projektu WebDialog.

Zápisy ze setkání klubu Reditus najdete zde.