Poslání a cíle spolku Reditus

Posláním spolku Reditus, z.s. je od jeho vzniku v roce 2004 uskutečňovat program WebDialog, jehož vznik inicioval a finančně podporuje Nadační fond Martina Bubera.

V roce 2018 vznikl Nadační fond WebDialog, v jehož správní radě jsou významné osobnosti z akademického a nadačního světa, a program WebDialog se vyvinul do „společenství čtyř portálů“ – „rozmluvy.cz“, „kniha-fiens.cz“, „ikm-communitas.cz“, a „webdialog.cz“, což bude propagační portál programu WebDialog, který je ve fázi přípravy.

V rámci prvních třech portálů vznikají zajímavé projekty, které spolek Reditus organizuje, zejména:

• Na portálu „rozmluvy.cz“ vzniká Dialogické společenství, které tvoří významné osobnosti ze společenských věd a z nadačního a uměleckého světa. Tito odborníci vedou interdisciplinární dialog v rámci zvolených témat, kde výchozím tématem jsou „hodnoty a jejich význam pro společnost“.
• Na portálu „kniha-fiens.cz“ jsou pro širší veřejnost k dispozici „Bulletin čtyř portál“ a program „Proměna“ na podporu všeobecné vzdělanosti.
• Na portálu „ikm-communitas.cz“ je to program „Integrovaný rozvoj obce“, který je realizován ve spolupráci s FSE UJEP, kde vzniká „Institut kritického myšlení“.

Modelovým projektem je „Integrovaný rozvoj obce Tisá“, kde má spolek Reditus své sídlo a kde koordinuje i zcela konkrétní projekt „Komunitní péče o sociálně a zdravotně znevýhodněné občany“, v jehož rámci poskytuje i domácí zdravotní péči.

Zápisy ze setkání členů spolku Reditus najdete zde.