O nás

Kontakty 

Mgr. Kateřina Vyhnánková – předsedkyně spolku Reditus, místopředsedkyně Rady IKM a hlavní manažerka IKM

tel. 723 047 682, e-mail: vyhnankova.katerina@centrum.cz

Mgr. Alžběta Říhová – místopředsedkyně spolku Reditus, koordinátorka Programu integrovaného rozvoje obce v Ústeckém kraji a koordinátor služeb Domácí zdravotní péče Reditus

tel. 739 063 629, e-mail: alzbeta.rihova@email.cz

Činnost spolku Reditus podporuje Nadační fond Martina Bubera, Nadační fond Webdialog  a vlastní fundraisingový program.

Pro období let 2019 – 2023 byla získána dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „IKM Communitas“, který má vytvořit a ověřit metodiku Programu IRO ve třech obcích Ústeckého kraje. Jeho nositelem je Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně a partnerem je spolek Reditus. Zásadní je spolupráce Ústeckého kraje, který se v projektu na vytváření regionálního modelu aktivně podílí. Modelovými obcemi se staly Tisá, Blatno a Velké Chvojno. Díky projektu IKM Communitas je možné zpracovat metodické a evaluační studie a připravit regionální model Programu IRO v Ústeckém kraji.