Program WebDialog

Od roku 2004 je uskutečňován program WebDialog, jehož posláním je spolupráce a dialog lidí z akademického, nadačního a uměleckého světa, a jejich společné porozumění přítomnému a hledání budoucího. Program vznikl z potřeby hledat východiska z mnohovrstevnaté krize západní společnosti a moderního člověka vůbec.

V roce 2018 se program WebDialog vyvinul do „společenství čtyř portálů“, které si zvolilo ústřední témata, která se snaží hledat, formulovat a uskutečňovat i prostřednictvím konkrétních projektů:

  • rozmluvy.cz – nabízí představení dialogického společenství a jeho interdisciplinárního dialogu o hodnotách a společné cestě, jehož se účastní autority ze společenských věd, uměleckého a nadačního světa. Zde jsou představena témata a texty.
  • kniha-fiens.cz – posláním tohoto portálu je hledání porozumění nám samým a světu kolem nás, objevování hlubšího smyslu skutečnosti, a to zejména prostřednictvím filosofie a také rozvíjením tvořivosti a umělecké imaginace či reflexí víry.
  • ikm-communitas.cz – hlavními tématy jsou péče o kulturu a zdraví ve společnosti a integrovaný rozvoj obce v souvislosti s hledáním třetí role univerzity a spolupráce lidí z akademického a nadačního světa, kteří za tato témata nesou odpovědnost.
  • webdialog.cz – cílem portálu je oslovit zejména mladé lidi, kteří sami vyhledávají složitější informace – neb skutečnost nemusí být taková, jak ji vidíme na povrchu – a kteří se chtějí naučit je zpracovat, kriticky myslet a reflektovat své myšlení.