Program WebDialog

 

Od roku 2004 je uskutečňován program WebDialog, jehož posláním je spolupráce a dialog lidí z akademického, nadačního a uměleckého světa, a jejich společné porozumění přítomnému a hledání budoucího. Program vznikl z potřeby hledat východiska z mnohovrstevnaté krize západní společnosti a moderního člověka vůbec.

V roce 2018 se program WebDialog vyvinul do „společenství čtyř portálů“, které si zvolilo ústřední témata, která se snaží hledat, formulovat a uskutečňovat i prostřednictvím konkrétních projektů:

• Celostní přístup ke skutečnosti a vztah lidí k budoucnosti a celku, což je podmíněno společně vyznávanými hodnotami vzájemnosti a odpovídáním na nepředmětné výzvy toho, co „má být“ – portál „rozmluvy.cz“
• Péče o vnitřní život člověka a hledání jeho pravé životní cesty prostřednictvím rozdílných způsobů poznávání skutečnosti, kterými jsou zejména kritické myšlení, víra a umělecká imaginace – portál „kniha-fiens.cz“
• Organizovaná společnost a lidské společenství, kdy obec by měla být komunitou („communitas“), neboli vnitřně zakotveným lidským společenstvím, a usilovat o integrovaný rozvoj obce – portál „ikm-communitas.cz“
• Popularizace těchto myšlenek pro širší veřejnost, zejména pro mladé lidi, a kultivace filantropů, kteří se mohou ve spolupráci s lidmi z akademického, nadačního a uměleckého světa stát důležitou duchovní silou ve společnosti – portál „webdialog.cz“