Vzdělávací centrum Programu WebDialog

Program WebDialog – Porozumění přítomnému a hledání budoucího je realizován od roku 2004. Vznikl z potřeby hledat východiska z mnohovrstevnaté krize západní společnosti a moderního člověka vůbec. U jeho zrodu stál Nadační fond Martina Bubera a spolek Reditus, další aktivity rozvíjíme ve spolupráci s Nadačním fondem WebDialog a dalšími partnery z akademického, nadačního a uměleckého světa.

Myšlenková východiska pro interdisciplinární dialog a jednotlivé vzdělávací programy jsou veřejně dostupné na těchto čtyřech portálech:

  • rozmluvy.cz – portál nabízí autorské texty účastníků dialogického společenství a jeho interdisciplinární dialog. Jde o osobnosti ze společenských věd, uměleckého a nadačního světa, kteří jsou ochotni překračovat hranice svých oborů a vést dialog o cestě do budoucnosti naší civilizace.
  • kniha-fiens.cz– posláním tohoto portálu je hledání porozumění nám samým a světu kolem nás, objevování hlubšího smyslu skutečnosti, a to zejména prostřednictvím filosofie a také rozvíjením tvořivosti a umělecké imaginace či reflexí víry.
  • ikm-communitas.cz– hlavními tématy jsou péče o kulturu společnosti a duchovní/duševní zdraví, a integrovaný rozvoj obce v souvislosti s hledáním třetí role univerzity a spolupráce lidí z akademického a nadačního světa, kteří za tato témata nesou odpovědnost.
  • webdialog.cz – cílem portálu je oslovit zejména mladé lidi, kteří sami vyhledávají složitější informace – neboť skutečnost nemusí být taková, jak ji vidíme na povrchu – a kteří se chtějí naučit je zpracovat, kriticky myslet a reflektovat své myšlení.

Poster: Vzdělávací centrum Tisá