O nás

Spolek Reditus vznikl v roce 2004 a je jedním ze 4 hlavních partnerů v uskutečňování dlouhodobého projektu WebDialog. Naším posláním je přenášet do života myšlenky  portálu WebDialog.

V rámci projektu WebDialog vzniká širší společenství lidí otevřených vzájemnému dialogu z oblasti společenských věd, nadačního a uměleckého světa a z komerční sféry. Projekt inicioval a podporuje Nadační fond Martina Bubera. Hlavním cílem projektu WebDialog je prostřednictvím Dialogického společenství vést dialog o hodnotách a problémech evropské civilizace i české společnosti. Tento dialog směřuje k celostnímu vědění, které překročí omezené perspektivy jednotlivých vědních oborů a umožní nahlížet skutečnost v její mnohovrstevnatosti a celistvosti a hledat společnou cestu.

Vzdělávací portál WebDialog je platforma k reflexi naší společnosti, kterou odborně garantuje Dialogické společenství, jehož se účastní osobnosti z jednotlivých oborů a vedou interdisciplinární dialog na bázi celostního přístupu k člověku a ke světu, tedy ke skutečnosti.

Cíli spolku Reditus je oslovovat širší veřejnost, vytvářet vzdělávací program celostního vědění, který vychází z myšlenek portálu WebDialog, uskutečňovat další podpůrné aktivity a napomáhat k řešení aktuálních problémů naší společnosti. Realizujeme vzájemná setkání a rozhovory mladých lidí a dialog s osobnostmi. Vzdělávací programy začínají u malých dětí a zahrnují i různé věkové a profesní skupiny.