Zdravotní péče

Zdravotní péči v domácím prostředí klienta nabízíme pro:

 • Seniory
 • Dlouhodobě nemocné
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby po hospitalizaci
 • Osoby po úrazech

Poskytujeme:

 • Aplikace injekcí a infúzí,
 • Ošetřovatelská rehabilitace, péče o pacienty po mozkových příhodách a poúrazových stavech
 • Manuální lymfodrenáže dolních a horních končetin, zad, hrudníku – jemná technika, aktivuje lymfatický systém a tím zvyšuje vstřebávání nahromaděné lymfy – otoků
 • Ošetřujeme defekty – pooperační rány, veškeré rány po amputacích, bércové vředy
 • Převazy stomií, jinak řečeno vývodů z těla
 • Podáváme léky jakoukoliv formou
 • Kontrola glykémie, aplikace inzulínu, zácvik k samostatné aplikaci
 • Provádíme odběry biologického materiálu
 • Sledování fyziologických funkcí
 • Dohled nad dientním a pitným režimem
 • Nácvik sebeobslužných aktivit
 • Prevence a léčba proleženin
 • Péče po úrazech
 • Trénink kognitivních funkcí  – např. u pacientů s Alzheimerovou chorobou
 • Provázíme a vzděláváme klienty a jejich blízké v nemoci a ošetřovatelských činnostech – jak se o svého blízkého starat včetně psychické podpory a povzbuzení