Domácí zdravotní péče Reditus

Nabízíme komplexní domácí zdravotní péči, kterou zajišťují zdravotní sestry, jejichž vzdělání a praxe jde ruku v ruce zejména s lidským přístupem a respektem k potřebám a přáním lidí, o které pečujeme.

Péče je zajišťována odborným nelékařským personálem 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zdravotní péči poskytujeme na základě indikací praktických lékařů, odborných lékařů či lékařů propouštějící pacienty z nemocničního prostředí – hospitalizace.

Je hrazena z veřejného zdravotního pojištění pro klienty VoZP 201.

Péči poskytujeme v Ústí nad Labem a okolí.

Co poskytujeme?

 • Aplikujeme injekce a infúze,
 • zajišťujeme ošetřovatelskou rehabilitaci,
 • provádíme převazy stomií a defektů,
 • podáváme léky jakoukoliv formou,
 • provádíme odběry biologického materiálu,
 • sledujeme fyziologické funkce
 • zajišťujeme přiměřenou výživu a hydrataci
 • provádíme nácvik sebeobslužných aktivit
 • dbáme na prevenci a léčba dekubitů
 • pečujeme o klienty po úrazech
 • provázíme a vzděláváme klienty a jejich blízké v nemoci a ošetřovatelských činnostech,
 • pečuje o pacienty v terminálním stádiu života a další zajišťujeme další činnosti dle ordinací lékaře.

Neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro Vás a Vaše blízké.

Věra Šrůtová 602 671 033
Alžběta Říhová 739 063 629

Reditus, z.s.
Tisá 253, 403 306 Tisá
IČO 26982234
www.reditus.cz
email: dzpreditus@seznam.cz