V současné době připravujeme a realizujeme tyto aktivity:

  • Vzdělávací centrum projektu WebDialog. Místo pro setkávání v Českém Švýcarsku
  • Kniha Reditus. Setkávání mladých lidí a popularizace témat portálu WebDialog
  • Projekty:
    • Veřejná prospěšnost a její evaluace
    • Komunita a péče o zdraví
    • Letní škola lesní moudrosti. Setkávání dětí
  • Akce a happeningy

Vzdělávací centrum projektu WebDialog. Místo pro setkávání v Českém Švýcarsku

Budujeme místo pro setkávání v obci Tisá v Českém Švýcarsku, které slouží jako vzdělávací centrum projektu WebDialog a pro uskutečňování programu celostního vědění sdružení Reditus.

Kniha Reditus

Realizujeme setkávání mladých lidí s osobnostmi z jednotlivých oborů a zejména s členy Dialogického společenství. Připravujeme vzdělávací program celostního vědění a popularizaci témat portálu WebDialog. Jedním z výsledků je webový portál Kniha Reditus, který předkládá témata, otázky a texty a umožňuje diskusi. Vzniká od roku 2015.

Vstup do knihy

Veřejná prospěšnost a její evaluace

Připravujeme projekt, jehož cílem je vytvořit diskusní platformu a hledat současné pojetí občanské společnosti a roli komunity ve společnosti, umožnit vytváření partnerských projektů a evaluačních studií. Ústředním tématem je veřejná prospěšnost a její evaluace. Tento projekt navazuje na tříletý projekt „Communitas pro praxis“, který realizovala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s nadacemi VIA, Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a Partnerství a v němž vznikl rozsáhlý soubor textů (64 textů a 1000 stran). Tyto texty budou využity pro realizaci projektu, jehož vznik iniciují přední české nadace.

Komunita a péče o zdraví

Připravujeme projekt, jehož dílčími tématy jsou zejména komunitní péče a zapojení znevýhodněných občanů do normálního života. Tento projekt také navazuje na tříletý projekt „Communitas pro praxis“, zejména jeho části týkající se témat podpory komunitního života a komunitní péče, humanitárních hodnot a pomoci znevýhodněným občanům.

Garantem projektu je Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s významnými neziskovými organizacemi z Prahy a z Ústí nad Labem.

Letní škola lesní moudrosti

Plnohodnotné a smysluplné prožitky v dětství staví pevný základ svobodné a odpovědné cesty životem. Spojení přátelství, dobrodružství a přírody, čtení a umění, učení a objevování, života po boku osobností považujeme za všestranný základ, který svým dětem můžeme dát.

Akce a happeningy

Realizujeme vzdělávací, kulturní a společenské akce pro projekt WebDialog.